Priser

Alla priser som delges i prisblad, broschyrer m.m. är alltid exkl. moms samt fritt vårt lager eller tillverkande fabriksort. Pallkostnader tillkommer.

Betalningsvillkor

Betalningstiden är 30 dagar netto om ej annat överenskommits. Kredit lämnas efter godkänd kreditbedömning. I övrigt gäller kontant ersättning vid avhämtning eller mot fraktefterkrav ./. 2% kassarabatt. Överdragen kredittid debiteras med diskonto +8%.

Privatpersoner: På förekommen anledning ska privatpersoner som beställer varor betala för sin order mot förskottsfaktura! Efter inkommen fakturabetalning levereras ordern från Trafik & Fritid Skandinavien AB, till angiven leveransadress.

Varudeklaration

Varudeklaration på samtliga färgprodukter översänds på begäran.

Reklamationer

För att kunna eska ersättningsanspråk på felaktigheter i varuleveranser måste anmälan vara oss tillhanda senast 20 dagar efter vår avsändningsdag. Retur av reklamerade varor skall godkännas av oss före avsändning och sändas med av oss godkänd speditör.

Retur av varor

Önskar kunder återlämna inköpta varor drages 10% av från försäljningspriset vid kreditering. Specialtillverkade varor kan ej återlämnas.

Garanti

För maskiner och redskap lämnas 1 års garanti för fabrikations- eller materialfel varvid det förutsättes att produkten hanterats enligt god handhavandesed och att skötsel, förvaring och underhåll ej försummats.

Transportskada - Leveranskontroll

Kontrollera alltid mottagna varor så gods ej är skadat eller förpackningen är bruten. Kontrollera antal förpackningar mot fraktsedeln innan mottaget gods kvitteras. Avvikelser måste registreras på fraktsedeln som är speditörens ex. och därefter görs anmälan till transportörens företag omgående inom 7 dagar. OBS! Transportskadat gods eller saknade förpackningar är ej ersättningsbart förrän transportören godkänt felaktigheten.

Ångerrätt för privatpersoner

14 dagar ångerrätt gäller vid köp via internet enligt Lagen om distansavtal.

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.

Din kundvagn

Kundvagn (0)

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.